Affärsidé

Affärsidé och Mål

Vår affärside är att äga och förvalta industrifastigheter och lokaler.

Vår målsättning är att ha attraktiva fastigheter och lokaler för uthyrning, och att ge en god service till våra hyresgäster.
Vi vill samtidigt kunna erbjuda våra hyresgäster attraktiva hyror vilket vi försöker åstadkomma genom kostnadseffektiv fastighetsförvaltning.

Vår miljöpolicy är att Stålstaden ska äga, förvalta och utveckla sitt fastighetsbestånd med långsiktig hänsyn till människor och miljö. Detta uppnås genom att följa gällande lagstiftning, hushålla med resurser och att miljöhänsyn tas vid beslut. Vårt miljöarbete omfattar drift, förvaltning, administration samt i genomförande av olika projekt.